Tetninger

Mekaniske tetninger, bokspakninger, o-ringer, aksialtetninger, hydraulikktetninger, avstrykere, v-ringer, o-ringsnor, platepakninger.

  • Adr: Ingvald Ystgaards vei 5, Trondheim
  • Tlf: (+47) 73 84 99 40
  • E-post: post@gummas.no
  • Org.nr.: 933 430 871